سخن مانند دامن زنان است هرچه کوتاهتر بهتر و به هدف نزدیکتر

خدایا   

خسته ای ؟ خوابی؟ 

پنچری؟ 

 می خوای بزنی کنار؟ 

 میخوای من بیام پشت فرمون !! 

 

خدایا این های که من می بینمُ،  تو هم می بینی؟؟؟

+ تاریخ دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 10:01 ق.ظ نویسنده کسی مثل هیچکس 0 نظر>