سخن مانند دامن زنان است هرچه کوتاهتر بهتر و به هدف نزدیکتر


مردان درصیدعشق به وسعت نامنتهایی نامردند

.گدایی عشق می کنند تا وقتی مطمعن به تسخیر قلب زن نشده باشند:ا

ما همین که مطمعن شدند.مردانگی را در کمال نامردی به جا می اورند.


+ تاریخ جمعه 25 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 09:20 ب.ظ نویسنده کسی مثل هیچکس 0 نظر>