سخن مانند دامن زنان است هرچه کوتاهتر بهتر و به هدف نزدیکتر

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ توام
ﻭ ﻧﻪ دیگر ﺣﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺍﺻﻼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻟﺶ؟
ﺗﻮ ﯾﮏ انسان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻮﯼ
ﻭ ﻣﻦ،

من...
ﻧﻪ !
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﻮﻡ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

+ تاریخ جمعه 8 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 02:19 ق.ظ نویسنده کسی مثل هیچکس 0 نظر>